Základná škola Užhorodská 39, Košice

Aktuality


Čo nás čaká v mesiaci október:
október 2019
Zber papiera

...

Envirospektrum

fotografická súťaž „ Jeseň, obdobie farieb, vôni a chuti" 01.10 – 29.11
( organizátor - Slovenská agentúra životného prostredia)

Projekt Sankofa

01.10 - 3. 06. 2020 ( rozvoj kritického myslenia pre žiakov II stupňa ZŠ)

Šarkaniáda

od 07.10 ŠKD

Týždeň zdravej výživy

14.10. -18.10

Projekt „ Viem, čo zjem"

III A, IIIB, IV A, IV B

Vševedko

I stupeň ZŠ

Plavecká výcvik

III.A a III.B – 21.10- 8.11

Číta celá rodina

Rodičia čítajú deťom počas vyučovania 18.10. od 8.00-10.00

Imatrikulácia prvákov

25.10. o 15.00 hod

Jesenné prázdniny

30.10-31.10-01.11


'Spolu tvoríme školskú knižnicu.' - zbierka kníh pre našu školu.
30.09.2019
Srdečne Vás pozývame

Našou prioritou v tomto školskom roku je rozvoj čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Prosíme Vás, ak máte doma už prečítané knihy, ktoré môžu potešiť a chcete ich venovať žiakom školy, prineste ich...❤️

Srdečná vďaka.
Vaša ZŠ Užhorodská


Úvodné triedny aktív žiakov II. stupňa
05.09.2019
Srdečne Vás pozývame

na úvodný triedny aktív žiakov II. stupňa, ktorý sa uskutoční dňa 26.9.(štvrtok) o 17.00 v spoločenskej miestnosti.


Úvodné zasadnutie Rady rodičov
05.09.2019
Úvodné zasadnutie Rady rodičov

Dňa 19.9. ( štvrtok) pozývame zástupcov jednotlivých tried na úvodné zasadnutie Rady rodičov . Stretnutie sa uskutoční o 17. 00 v spoločenskej miestnosti školy.


Zverejnenie súťaže
04.09.2019
zverejnenie súťaže : „Vysprávky, maľovanie a výmena PVC v triedach""

Dňa 04.09.2019 bola vyhlásená zákazka „Vysprávky, maľovanie a výmena PVC v triedach" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 11.9.2019 do 7:30 hod. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.


Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
02.09.2019
sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9.00 h v triedach.

Zraz žiakov pred školou 1.ročník 8.30 h, 2. – 9. ročník 8.45 h, odkiaľ si ich prevezmú triedni učitelia.
Predpokladané ukončenie 1. školského dňa je o 10.30 h.

POZOR! ŠKD a ŠJ nefunguje!!!

Úvodné triedne aktívy
02.09.2019
Srdečne Vás pozývame na úvodné triedne aktívy žiakov I. stupňa, ktoré sa uskutočnia nasledovne:

1. ročník
05. 09. 2019
o 17.00 h
v Spoločenskej miestnosti
2. ročník
03. 09. 2019
o 17.00 h
v Spoločenskej miestnosti
3. a 4. ročník
04. 09. 2019
o 17.00 h
v Spoločenskej miestnosti
Tešíme sa na Vás.